Biografia

Urodzony w Sosnowcu, zmarł w Krakowie. Malarz związany z artystycznym środowiskiem Krakowa. Członek ZPAP. ; Malarstwa uczył się pod okiem Wojciecha Kossaka, znajdując pracę jako pomocnik w jego pracowni. Wpływ Kossaka silnie zaznaczył się w jego pracach. Uprawiał technikę olejną, i rzadziej, akwarelową. W jego twórczości dominują pejzaże, widoki leśne, często ożywione partiami sztafażu, a także motywy krakowskie. Dużą częścią jego dorobku stanowią sceny rodzajowe osadzone w scenerii podkrakowskich wsi: przedstawienia skromnych chłopskich zagród, drewnianych kościołów, furmanek, czy zawadiackich jeźdźców, wesela krakowskie w barwnych ludowych strojach. Słabiak chętnie malował także krakowskie kwiaciarki. Jego prace malowane z dużą werwą, operujące lekko zgaszoną gamą barwną, ujawniają impresjonistyczną wrażliwość na światło i kolor. Bibliografia: Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011. Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1992, Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, Gdańsk-Kraków-Łodź-Poznań-Toruń-Warszawa-Wrocław, 1994.
Juliusz Słabiak