Biografia

Malarka i graficzka. Uczennica Sichulskiego i Tyrowicza; w latach 1928-32 studiowała na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie. Uprawiała malarstwo sztalugowe, dekoracyjne, projekty witraży, grafikę warsztatową i projektową. Tematyka większości jej prac graficznych - to motywy architektoniczne zwłaszcza z Wołynia i okolic Lwowa. Przed wojną prowadziła działalność pedagogiczną. W 1945 roku osiadła w Gliwicach.
Irena Acedańska - Nowakowska