Biografia

Malarz, ur. 28 maja 1902 r. we Lwowie, zm. 26 VI 1937 r. w Otwocku. Syn znanego aktora i reżysera Karola Adwentowicza. W wieku 18 lat w 1920 r. odbył służbę ochotniczą w wojsku polskim. W 1921 r. rozpoczął studia malarskie we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego, w następnym roku wyjechał Do Krakowa by kształcić się na ASP pod kierunkiem J. Mehoffera, J. Pankiewicza oraz F. Kowarskiego. Dyplom uzyskał w 1928 w pracowni malarstwa monumentalnego. W latach 1928 – 1929 jako stypendysta odbył podróż po Włoszech, co było bardzo ważnym etapem w kształtowaniu stylu artysty. W tym czasie interesował się malarstwem wczesnochrześcijańskim, pompejańskim oraz malarstwem włoskiego renesansu, m.in twórczością Correggia, czego wpływ widoczny był w późniejszej twórczości. Wykonał plafon Pallada i Nike w 1933 r. do zamku na Wawelu, w tym okresie zajmował się głównie kompozycjami wielofiguralnymi o tematyce historycznej, mitologicznej i biblijnej.Między 1936 – 1937 r. gdy artysta leczył się na gruźlicę w Otwocku powstało szczególne dzieło składające się z 20 akwarel - Cykl Szpitalny. Z ostatnich lat życia pochodzi także cykl malarski ilustrujący Pana Tadeusza Mickiewicza (Polonez, Napad na Soplicowo) Należał do grupy Pryzmat uczestnicząc we wszystkich jej wystawach, pokazywał swoje prace również z grupą Zwornik oraz Grupą Akwarelistów. Wybitnie uzdolniony, żył krótko - zmarł na gruźlicę. Dorobek zniszczyli Niemcy w Warszawie. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajdują się 3 jego obrazy olejne: Wózek, Autoportret, Czytająca i 4 akwarele: Posługacze, Scena w szpitalu, U lekarza. Na jego dorobek artystyczny składają się akty, pejzaże, kompozycje figuralne, studia kwiatów, portrety oraz autoportrety. Stosował subtelną, stłumioną gamę barwną i precyzyjny rysunek. Ważne dzieła w twórczości Juliana Adwentowicza: Autoportret z laską, Cykl Szpitalny, Portret W .Taranczewskiego, Bibliografia:Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1971;Wielka encyklopedia malarstwa polskiego, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2011
Lucjan Adwentowicz