Biografia

Malarz, publicysta i krytyk artystyczny, tłumacz, członek i założyciel komitetu paryskiego. Studiował w akademii sztuki i przemysłu artystycznego we Wrocławiu w latach 1920-1921 oraz krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Pankiewicza od 1921 do 1924. W tymże roku wyjechał z kapistami do Paryża, gdzie studiowali oni malarskie studia początkowo w kontakcie z Józefem Pankiewiczem i filią krakowskiej akademii, później już zupełnie samodzielnie. W 1930 odbyła się ich pierwsza wystawa w Paryżu. W roku następnym powrócili do kraju i przedstawili swe prace polskiej publiczności. Cybis był czołową postacią grupy K.P. (Komitet Paryski). Głównym propagatorem i wyrazicielem jej ideologii artystycznej. Wypowiadał się wielokrotnie na łamach "głosu plastyków", będąc zresztą redaktorem tego pisma o wyraźnej "orientacji kolorystycznej". Kolor był formą i treścią malarstwa J. Cybisa, jego obrazy ilustrują konsekwentną drogę odbytą przez artystę w poszukiwaniu jak największej świetlistości barwy, wydobywanej z malarskiej materii, faktury farby. Cybis uprawiał wszystkie typowe dla kierunku postimpresjonistycznych rodzaje, najpełniej chyba wypowiadając się w pejzażu, w którym światło staje się żywiołem ogarniającym wszystkie składniki obrazu. Cennym uzupełnieniem J. Cybisa są jego notatki malarskie zawierające zarówno wnikliwe uwagi poświęcone własnej twórczości, jak również wypowiedzi dotyczące szeroko pojętych spraw sztuki i kultury, których był aktywnym uczestnikiem i bystrym obserwatorem. do niewątpliwych osiągnięć artysty należy także jego tłumaczenie na język polski dzieła E. Fromentina "Mistrzowie dawni".
Jan Cybis