Biografia

Rzeźbiarz, ur. 24 III 1849 we Lwowie, zm. 12 III 1905 również we Lwowie. Na początku swojej artystycznej drogi w latach 1860 – 1864 był uczniem w szkole kadetów w Hainburgu. Ukończył szkołę realną we Lwowie, następnie w latach 1868 – 1969 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i H. Kossowskiego. ;Między 1869 a 1871 rokiem uczył się w akademii monachijskiej u M. Wiedmanna, później w 1872-1875 przebywał we Włoszech, głównie we Florencji gdzie pracował pod kierunkiem A. Rivalto. Z tego czasu pochodzą ;m. in. popiersia T. Lenartowicza i T. Szewczenki, pomnik nagrobny Rudzkiego we Florencji czy Pocałunek Amora. Po powrocie do kraju przebywał głównie we Lwowie skąd kilkakrotnie wyjeżdżał za granicę m. in do Chicago, gdzie około 1892 roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na pomnik T. Kościuszki, a w 1875 w konkursie na pomnik dla Krakowa otrzymał miejsce trzecie. Brał czynny udział w życiu artystycznym miasta, był członkiem znawców lwowskiego TPSP, Związku Artystów Polskich we Lwowie. Brał udział w licznych wystawach w kraju. Tworząc we Lwowie zyskał dużą popularność jako twórca portretów rzeźbiarskich, popiersi i medalionów z podobiznami wielu przedstawicieli lwowskiego świata kulturalnego. Pracował w wielu materiałach takich jak gips, marmur, kamień, terakota. Na jego dorobek artystyczny składają się portrety m. in. A. Fredry, K. Brzozowskiego, H. Rodakowskiego, Dominiki, Kajetana i Zofii Barączów, H. Siemiradzkiego, J. Malczewskiego, J. Matejki. Wykonywał również rzeźby dekoracyjne do lwowskich budowli użyteczności publicznej, nagrobki, pomniki (pomnik Zofii Chrzanowskiej w Trembowli, A. Mickiewicza w Karlowych Warach, nieistniejący od 1938 r), posągi – Kopernika, Mickiewicza, Czackiego, Ossolińskiego, ; pomniki nagrobne oraz drobne rzeźby z terakoty. Do najważniejszych prac należ pomnik konny króla Jana III wykonany dla miasta Lwowa (obecnie w Gdańsku). Około 1890 r. wykonał do gmachu Małopolskiej Kasy Oszczędności grupę Oszczędność, oraz dekorację dla nowo wybudowanego Teatru Miejskiego. Bibliografia: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1971
Tadeusz Barącz