Biografia

W latach 1922-1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Władysława Jarockiego i Józefa Pankiewicza, a w latach 1926-1930 w Paryżu w prywatnych akademiach malarskich. Następnie dla pogłębienia studiów odbył podróż do Konstantynopola, odwiedzając także Węgry, Rumunię, Jugosławię, Grecję i Włochy. W latach 1932-1937 studiował grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Jana Wojnarskiego. Początkowo zajmował się malarstwem, a od roku 1932 wyłącznie grafiką. Uprawiał techniki metalowe (miedzioryt, akwafortę, akwatintę) jedno i wielobarwne. Najczęstszą tematyką prac artysty była architektura miast polskich, pejzaże nadmorskie i śląskie. Wykonał szereg cykli tematycznych: Teka Śląska, Teka Morska, Warszawa, Lwów, Bielsko, Zaolzie, Kraków; jest także autorem wielu ekslibrisów.
Władysław Zakrzewski