Biografia

Malarz, syn znanego, lwowskiego artysty malarza Feliksa Michała Wygrzywalskiego, niekiedy swoje prace sygnował "Samossa". W latach 1923-1928 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Jarockiego i Józefa Mehoffera. Po studiach udał się w artystyczną podróż do Włoch, gdzie powstało wiele jego prac o tematyce marynistycznej. Kontynuował tradycję malarską ojca - tematami jego prac były pejzaże, najczęściej nadmorskie, orientalne sceny rodzajowe, kompozycje figuralne, portrety i kwiaty. Swoje prace prezentował na wystawach lwowskiego i krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz sporadycznie w Warszawie (1929 TZSP, 1932 wystawa "Plastyki").
    Feliks Kazimierz Wygrzywalski