Biografia

W latach 1909 - 1914 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. prof. Teodora Axentowicza i Jacka Malczewskiego. W tym też czasie uczył rysunku w II Szkole Realnej. Harcerz i drużyniak Polskich Drużyn Strzeleckich. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do Legionów Polskich. Przydział: 2 kompania I batalion 2 p.p., następnie Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego, kompania sztabowa - sekcja prasowa i graficzna oddziału technicznego Legionów Polskich. W 1918 r. wyjechał na dalsze studia do Paryża. Po powrocie przez wiele lat uczył rysunku i dyrektorował gimnazjum w Wieliczce. Malował pejzaże, portrety, kompozycje figuralne rodzajowe i plenerowe, polichromie dla wielu kościołów, projektował witraże, robił ilustracje do różnych wydawnictw, brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Animator życia kulturalnego, organizator amatorskich przedstawień teatralnych, sam także pisał powieści i sztuki teatralne. W 1938 wrócił do Krakowa i podjął pracę w V Liceum im. Augusta Witkowskiego, gdzie w listopadzie 1939 r. został, wraz z innymi krakowskimi profesorami, aresztowany i osadzony w więzieniu na Montelupich, a następnie w pierwszym hitlerowskim obozie w Wiśniczu. Po zwolnieniu (przypadkowo w wyniku losowania) brał udział w tajnym nauczaniu. Bezpośrednio po wojnie wrócił do pracy z młodzieżą w VIII Gimnazjum i Liceum, gdzie w 1945 roku pełnił funkcję opiekuna drużyny harcerskiej, a od 1948 roku funkcję przewodniczącego Koła Przyjaciół Harcerzy. W 1950 roku został usunięty z Liceum, jako że "jego postawa i przeszłość legionowa były zagrożeniem" dla komunistycznej ideologii. Swą aktywność skupił więc na działalności artystycznej. Wziął czynny udział w 65. wystawach, wystawiając prace olejne, rysunki i litografie. Wieloletni działacz Związku Polskich Artystów Plastyków, przewodniczący Sekcji Malarskiej Okręgu Krakowskiego, współtwórca grupy "Zachęta". Ponad 2000 jego obrazów znajduje się na całym świecie w muzeach i zbiorach prywatnych.
Tadeusz Korpal