Biografia

W latach 1905-10 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych.Kształcił się m.in.w pracowniach takich artystów jak Konrad Krzyżanowski, Stanisław Lentz oraz Xawery Dunikowski.Wystawiał wielokrotnie na salonach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.W 1945 roku przeprowadził się do Wrocławia, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i artystycznym miasta.W 1962 roku w tamtejszym Biurze Wystaw Artystycznych odbyła się monograficzna wystawa malarza zorganizowana z okazji 50-lecia jego pracy twórczej.W swoich pracach zwracał szczególną uwagę na walory kolorystyczne, tworząc kompozycje wywodzące się z nurtu postimpresjonizmu.
Kazimierz Wiktor Holler