Biografia

Niemiecki rzeźbiarz. W latach 1883-1886 uczęszczał do Norymberskiej Szkoły Artystycznej, a od 1889 roku uczył się w Berlińskiej Akademii Sztuk. W 1888 roku po raz pierwszy wystawił swoje prace na Wielkiej Wystawie Sztuki w Berlinie. W latach 1889-1905 Heinemann pracował jako nauczyciel w instytucie dydaktycznym Berlińskiego Muzeum Sztuki i Rzemiosła. Odbywał podróże artystyczne do Paryża (1891) i Rzymu (1892). Osiadł w Berlinie z żoną i dwiema córkami. Jego twórczość obejmuje niemal całe spektrum rzeźbiarskie: pomniki, nagrobki, figury rodzajowe, popiersia i drobne brązy.
Fritz Heinemann