Biografia

Polski malarz, rzeźbiarz i ceramik urodzony w Jaworznie. W 1939 roku ukończył Liceum im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. W latach 1945-1955 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowniach prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej, prof. Zbigniewa Pronaszki i prof. Wacława Taranczewskiego. Jednocześnie studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, którą ukończył w 1952 roku. Jako pracownik Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego projektował i nadzorował m.in. budowę Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych oraz obiekty Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Na jego artystyczny dorobek składają się rysunki, rzeźby, ceramika, obrazy oraz instalacje artystyczne. Swoje prace prezentował na prawie 100 wystawach zbiorowych i 40 indywidualnych. Dzieła Leszka Dutki znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Muzeum Polskiego w Chicago oraz w wielu prywatnych kolekcjach. Spuścizna rękopiśmienna Leszka Dutki znajduje się w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Leszek Dutka