Biografia

Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, gdzie w 1958 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Stanisława Teisseyre'a. Od 1960 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1982 roku prowadzi dyplomującą pracownie malarstwa. W latach 1981-84 pełnił funkcję prorektora. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 roku a profesora zwyczajnego w 1994 roku. Jest twórcą tzw. „Szkoły Sopockiej”. Obraz nie jest notowaniem tego czasu, w którym powstaje. Jest wywoływany z pamięci, jest syntezą, sumą różnych elementów – uważa wybitny polski malarz. - To, o czym mówiliśmy pięć minut temu, już minęło. W tym sensie wszystko jest przeszłością. Najważniejsza jest dla Bereźnickiego forma. - Dopiero później staje się ona przedmiotem, aż w końcu nabierze znaczenia - tłumaczy. - Jest to dopiero trzecia warstwa. Jednak pierwszy bodziec do malowania jest inny. Na przykład błękit z różem - jak to będzie działało w obrazie. Potrzebna jest forma - owal, prostokąt, napięcia, kierunek.
Kiejstut Bereźnicki