Biografia

Polska malarka. Ukończyła szkołę realną w Przemyślu, równocześnie uczeszczając na lekcje rysunku do M.Kwiecińskiego. W 1895 roku wyjechała na cztery lata do Monachium, gdzie studiowała u L.Hertericha i F.Fehra. Po powrocie do Krakowa wstąpiła do szkoły malarstwa i rzeźby dla kobiet, gdzie uczył ją Jacek Malczewski. W styczniu 1901 roku została przyjęta do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Była uczennicą J.Mehoffera i J.Stanisławskiego. Jesienią 1902 roku wyjechała do Paryża, gdzie uczęszczała do École des Beaux-Art. Mieszkała i tworzyła w Krakowie, Wiedniu, Paryżu, Poznaniu i Warszawie oraz we Włoszech. Malowała obrazy rodzajowe, portrety i pejzaże oraz martwe natury. Swoje prace wystawiała od 1899 roku w Salonie Krywulta, w latach 1902–1925 w Zachęcie, od 1900 roku w TPSP w Krakowie i Lwowie. W 1913 roku jej prace uczestniczyły w Pierwszej Wystawie Niezależnych w warszawskim Salonie Artystycznym. W tym samym roku miała pierwszą wystawę indywidualną w Zachęcie.
Maria Czaykowska-Kozicka