Biografia

Polski malarz związany z Wiedniem. Zajmował się głównie malarstwem monumentalnym. Do jego najważniejszych dzieł należą freski umieszczone w budynku dworca we Lwowie przedstawiające rozwój transportu kolejowego do początku XX wieku, zaczynając od pierwszego angielskiego pociągu. Był także autorem koncepcji polichromii dla płockiej katedry.
Józef Bałła