Biografia

Malarz urodzony w Nowym Sączu o słowackich korzeniach. Od dzieciństwa mieszkał w Limanowej, gdzie skończył szkołę podstawową. Następnie przez pewien czas uczył się malarstwa w Krakowie, w pracowni Aleksandra Mroczkowskiego. Później studiował przez dwa lata w Wiedniu, gdzie musiano wysoko ocenić jego zdolności, bo na Akademię przyjęto go bez matury. Malarstwa uczył się również w Monachium. W czasie I wojny światowej został wcielony do wojska. W 1915 roku w okolicach Kamieńca Podolskiego dostał się do niewoli rosyjskiej i został wywieziony w głąb Imperium Rosyjskiego. Na zesłaniu jako jeniec zajmował się malowaniem dla rosyjskich urzędników i innych wysoko postawionych. Po rewolucji w Rosji powrócił do Limanowej, gdzie wziął ślub i założył rodzinę. Mrażek malował portrety limanowian, krajobrazy, martwe natury, obrazy religijne, zajmował się także fotografią. Największą kolekcję jego dzieł posiadają Muzeum Pariafialne oraz Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.
Franciszek Mrażek