Biografia

Malarz i pedagog, związany ze środowiskiem artystycznym Cieszyna. Studia artystyczne odbył na Akademiach w Wiedniu i Monachium. Był nauczycielem rysunku w Cieszynie. Znany jest przede wszystkim jako malarz cieszyńskich widoków. Po II wojnie światowej wyjechał do Wiednia.
Frank Aschenbrenner