Biografia

Uczył się w Pomaturalnym Studium Konserwacji Dzieł Sztuki w Tarnowie. Po ukończeniu Studium pracował jako konserwator w Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. W latach 1983-1988 studiował na Wydziale Rzeźby ASP im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Po uzyskaniu dyplomu z wyróżnieniem pozostał na uczelni jako asystent, a w późniejszych latach uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od początku swojej działalności artystycznej znaczną część swojej uwagi poświęca sztuce sakralnej. W jego dorobku nie brakuje też wielu realizacji o charakterze pomnikowym. Wśród nich można wymienić: Pomniki Jana Zachwatowicza i Wojciecha Korfantego w Warszawie, Józefa Piłsudskiego z córkami w Sulejówku czy Marii Konopnickiej w Legionowie a także poza granicami kraju: Pomnik Artura Rubinsteina w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, czy Fryderyka Chopina w Singapurze.
Karol Badyna