Biografia

Malarz pochodzenia włoskiego, działający w Polsce. Syn malarza Jana Chrzciciela Lampiego. Malarstwa uczył się w Wiedniu, początkowo u swojego ojca, następnie w tamtejszej Akademii u H. Fügera, H. Maurera, a prawdopodobnie także u I. Duviviera i F. Casanovy. Podróżował do Włoch, Niemiec i na Węgry. W roku 1815 przybył do Polski i zamieszkał w Warszawie, czasowo przebywał także w Krakowie i Wrocławiu. Zajmował się pracą pedagogiczną, jego uczniami byli m.in. Wojciech Korneli Stattler i Piotr Michałowski. Malował przede wszystkim portrety oraz pejzaże fantastyczne i marynistyczne, rzadziej także obrazy rodzajowe, religijne i mitologiczne. Najbardziej charakterystyczne dla tego artysty są pejzaże morskie z ruinami, skałami i strumieniami. Jego obrazy są sentymentalno-romantyczne, utrzymane w chłodnej tonacji.
Franciszek Ksawery Lampi