Biografia

Rzeźbiarz i malarz, pochodził z zakopiańskiej rodziny o tradycjach artystycznych. Stryj, także Jan Gąsienica-Szostak (1863-1939) był rzeźbiarzem, a kuzyn, który na nieszczęście historyków sztuki, badaczy i antykwariuszy, także nazywał się Jan Gąsienica-Szostak (1895-1943) zajmował się malarstwem. Jan, którego rysunki prezentujemy na tej wystawie zwykle do swoich prac w sygnaturze dodawał "senior", "sen." lub samo "s", dla odróżnienia od prac młodszego zaledwie o kilka miesięcy kuzyna.
Szostak zajmował się głównie rzeźbą figuralną, tworzył reliefy, a także popularne na Podhalu intarsje. Spod jego ręki wychodziły także obrazy na szkle. Jeśli chodzi o tematykę, artysta sięgał po motywy ludowe, góralskie legendy i zwyczaje górali, a także po tematy religijne – wizerunki Matki Bożej, Chrystusa i lokalnie czczonych świętych.
Jan Gąsienica-Szostak

Prace