Biografia

polski artysta grafik, pisarz. Syn malarza Tadeusza Cieślewskiego. Ukończył warszawskie Gimnazjum Realne, następnie studiował na Politechnice Lwowskiej (1913–1914) i na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1916). Od 1916 roku studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie rzeźbę u Edwarda Wittiga, malarstwo u Tadeusza Pruszkowskiego, grafikę u Władysława Skoczylasa i grafikę użytkową u Ludwika Gardowskiego. W 1917 przerwał studia i zaciągnął się ochotniczo do Wojska Polskiego, gdzie awansował do stopnia podporucznika. W 1922 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych, w latach 1923-1925 kontynuował naukę. W 1925 roku został współzałożycielem ugrupowania „Ryt", od 1927 był członkiem Związku Polskich Artystów Grafików, od 1934 członkiem Bloku Zawodowych Artystów Plastyków, a rok później grupy Czerń i Biel oraz Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie (od 1936). Zawodowo zajmował się organizowaniem wystaw artystycznych i wernisaży. Uprawiał grafikę warsztatową (ok. 200 drzeworytów, linoryty, techniki metalowe) i użytkową (ilustracja książkowa, ekslibris), oraz malarstwo i rysunek. Uczestniczył w międzynarodowych wystawach w Berlinie, Mediolanie, Londynie, Florencji, Paryżu, Brukseli oraz w USA w Los Angeles, Chicago i Nowym Jorku. Napisał trzy nowele, był felietonistą. Podczas II wojny światowej pracował jako kelner, ale w konspiracji wykładał rysunek i grafikę. Zginął podczas powstania warszawskiego, a w czasie pożaru w jego pracowni spłonęła znaczna liczba jego prac. Spoczywa na cmentarzu Powązkowskim.
Tadeusz Cieślewski (syn)