Biografia

Rysownik, malarz i grafik urodzony w Warnie. W latach 1992-1995 uczeń Yavor Tsanev, bułgarskiego malarza i grafika. Od 1996 do 2001 roku studiował na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w pracowni drzeworytu u prof. Zbigniewa Lutomskiego. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Artysta otwarty na świat symboli i mitów, obok twórczości graficznej uprawia również malarstwo, najczęściej w tradycyjnej technice tempery jajowej, akwareli i gwaszu. W swej pracy odwołuje się do archetypów i znaków głęboko zakorzenionych w naszej wyobraźni, łącząc jednocześnie wiele epok i kultur. Zafascynowany między innymi włoskim Quattrocentem i malarstwem mogołskich Indii, kreuje własny, niepowtarzalny świat, nawiązując do tradycji malarskich Wschodu i Zachodu.
Sławomir Chrystow

Prace