Biografia

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leopolda Loefflera, Teodora Axentowicza, Jana Stanisławskiego i Leona Wyczółkowskiego w latach 1895-1898 (w 1895/96 odznaczony srebrnym medalem). Studia uzupełniał od 1903 w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Wystawiał w Wiedniu i Pradze, od 1897 w krakowskim TPSP. Zajmował się przede wszystkim malarstwem portretowym, wykonała m. in. portrety S. Tyszkiewicza, Marii z Czetwertyńskich Tarnowskiej, Walerii z Tarnowskich Mycielskiej, Róży Raczyńskiej oraz 3 portrety profesorów krakowskich: Feliksa Kreutza (Muzeum Geologiczne w Krakowie), Władysława Kulczyńskiego i Maksymiliana Nowickiego (Muzeum Przyrodnicze w Krakowie). Namalował także portret królowej hiszpańskiej Marii Krystyny Hamburskiej. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
Jan Bąkowski