Biografia

Polski malarz, architekt, grafik, pedagog. Brat malarza Stanisława Czajkowskiego. Studiował w Monachium, Wiedniu, Paryżu i Krakowie. Malował głównie pejzaże, portrety i sceny rodzajowe. Wykładał w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i w warszawskiej ASP. Jeden z założycieli "Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana", "Warsztatów Krakowskich" oraz Spółdzielni Artystów ŁAD". Autor licznych projektów, m.in. mebli, witraży, plakatów, kilimów i okładek książek. W swej twórczości nawiązywał do polskiej sztuki ludowej. Był dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1923–1924 oraz 1927–1929.
    Józef Czajkowski