Biografia

Polski artysta, fotograf, grafik, ilustrator i filmowiec urodzony w Warszawie. Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu pod kierunkiem profesora Jana Jerzego Woronieckiego. Po uzyskaniu stypendium w 1925 roku wyjechał do Włoch i Francji. W latach 1929-1930 przebywał w Paryżu, gdzie pracował w agencjach graficznych, a także dla znanego tygodnika "Vu". Asystował przy produkcji filmów wytwórni "Paramount". Powstało tam też wiele fotografii, w Paryżu zapoznał się z surrealizmem. Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie. Zajmował się grafiką, ilustracją i fotografią, współpracował z kilkoma czasopismami m.in. "Światowidem" i "Asem". Stosował fotomontaż negatywowy. W 1931 roku wraz z Kazimierzem Podsadeckim, z którym współpracował przez kilka lat, zorganizował w Krakowie najważniejszą manifestację awangardy fotograficzno-filmowej. W 1932 roku został współzałożycielem Studia Polskiej Awangardy Filmowej (SPAF), kręcił filmy awangardowe i eksperymentalne. Od 1933 roku był członkiem kolorystycznej grupy "Jednoróg". W 1935 roku przebywał w Belgii i Holandii. Po II wojnie światowej rozpoczął współpracę z "Przekrojem", gdzie był głównym grafikiem.
    Janusz Maria Brzeski