Biografia

Rzeźbiarz wywodzący się z Krakowa, syn znanego rzeźbiarza - Henryka Kossowskiego. W latach 1873-1876 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u swojego ojca i Marcelego Guyskiego. Prawdopodobnie przed 1882 rokiem wyjechał do Paryża pobierać dalsze nauki. Jego prace były wielokrotnie wystawiane w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także za granicą w Paryżu i w Wiedniu. Popularność przyniosły mu tworzone w brązie, patynowanym gipsie i terakocie rzeźby o charakterze rodzajowym i portrety.
    Henryk Kossowski (syn)