List jest rzadkim przykładem korespondencji między królem Zygmuntem II Augustem (1520-1572) a jego siostrą Jadwigą Jagiellonką (1513-1573), elektorową brandenburską. Król poleca Jadwidze po śmierci jej męża, Joachima II Hektora z dynastii Hohenzollernów, powierzenie jej wdowich spraw Stanisławowi Sędziwojowi Czarnkowskiemu (1526-1602) - referendarzowi koronnemu.