Stanisław Krzyształowski (1903 - 1990) - krakowski malarz i pedagog urodzony w Łanczynie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Uczył się w szkole artystycznej we Lwowie, w pracowniach artystycznych Kazimierza Sichulskiego i Jana Olpińskiego. W czasie wojny ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Budapeszcie. W 1947 roku uzyskał dyplom ASP w Krakowie. Związał się z tym miastem do końca życia, od 1947 roku pokazując swe prace na wystawach okręgowych i indywidualnych. Nauczał też w krakowskiej ASP, prowadząc pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. W latach 1962-1969 pełnił funkcję dziekana na Wydziale Grafiki w Katowicach. Za całokształt twórczości Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie nagrodziło go srebrnym medalem. Uczestniczył w Ogólnopolskich Wystawach Plastyki w Radomiu (1948, 1949) i w Warszawie (1950, 1952 i 1954), w Wystawie Malarstwa w XV-lecie PRL w Muzeum Narodowym w Warszawie (1961), a także w kolejnych edycjach Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1964-1968, 1972). Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym. Jego twórczość „rozgrywana jest na pograniczu klasyki i abstrakcji i uzyskiwana czystymi plamami barw". Tworzył głównie pejzaże, w tym cykl widoków albańskich (wystawionych w Tiranie w 1955 roku), pejzaże hiszpańskie (prezentowane w Madrycie w 1975 roku) i liczne pejzaże tatrzańskie. Jego styl ewoluował od konwencji realistycznej, poprzez stylizacje i uproszczenia, do abstrakcji aluzyjnej, ku której zbliżył się w drugiej połowie lat 50.

Zobacz katalog wystawy online: [KATALOG]