Jan Gąsienica-Szostak (1895-1949) pochodził z zakopiańskiej rodziny o tradycjach artystycznych. Stryj, także Jan Gąsienica-Szostak (1863-1939) był rzeźbiarzem, a kuzyn, który na nieszczęście historyków sztuki, badaczy i antykwariuszy, także nazywał się Jan Gąsienica-Szostak (1895-1943) zajmował się malarstwem. Jan, którego rysunki prezentujemy na tej wystawie zwykle do swoich prac w sygnaturze dodawał "senior", "sen." lub samo "s", dla odróżnienia od prac młodszego zaledwie o kilka miesięcy kuzyna.
Szostak zajmował się głównie rzeźbą figuralną, tworzył reliefy, a także popularne na Podhalu intarsje. Jeśli chodzi o tematykę, artysta sięgał po motywy ludowe, góralskie legendy i zwyczaje górali, a także po tematy religijne – wizerunki Matki Bożej, Chrystusa i lokalnie czczonych świętych.

Prezentowana przez nas wystawa to ponad trzydzieści rysunków i prac na papierze głównie z lat 30. i 40. XX wieku. W zbiorze dominują szkice i projekty do wykonywanych przez Szostaka intarsji. Te prace są mocno zgeometryzowane i charakteryzują je pewne uproszczenia, co jednak nie odbiera im dynamizmu przedstawień. W tematyce przeważają wizerunki górali i góralek oraz ilustracje tatrzańskich legend. Mniej licznie reprezentowane są tematy religijne, pojawiają się projekty witraży, a także pojedyncze postaci popularnych świętych.