Wśród oferowanych tym razem prac znalazły się ciekawe przykłady rysunków Józefa Mehoffera i Rafała Olbińskiego, akwarele Feliksa Franića i Edwarda Dwurnika, olejne dzieła Antoniego Bartkowskiego, Henryka Sajdaka i Jerzego Kossaka, a także asamblaż Mikołaja Kochanowskiego z lat 70. oraz pałacowa, XIX-wieczna kopia "Madonny della sedia" według Rafaela pędzla florenckiego malarza Egisto Manzuoli.
Wszystkie wystawione przez nas oferty dostępne oczywiście na portalu Allegro.
Licytacja potrwa do 29 sierpnia!