Rok rozpoczynamy aktualizacją oferty malarstwa polskiego uzupełnioną o kilka ciekawych przykładów fotografii XX-wiecznej. Szczególnej Państwa uwadze polecamy akwarele autorstwa Juliusza Kossaka i Rafała Malczewskiego, olejne prace Iwana Trusza, Alfonsa Karpińskiego i Henryka Szczyglińskiego oraz kolekcję trzech fotografii Zdzisława Beksińskiego.

To oczywiście tylko część obiektów, które oferujemy - pełną ofertę galeryjną z cenami, poszerzonymi opisami oraz dodatkowymi fotografiami można oglądać na naszej codziennie aktualizowanej stronie internetowej, na której prezentujemy obecnie ponad 360 obiektów.