W tym roku na rzecz Orkiestry przeznaczyliśmy 4 wyjątkowe prace:

- rysunek Tadeusza Kantora "Don Kichot" wraz z możliwością odbycia wyjątkowego spotkania z wieloletnim menadżerem artysty, współzałożycielem i pierwszym dyrektorem Cricoteki - Konstantym Węgrzynem [LINK DO AUKCJI]
- fotografię Zdzisława Beksińskiego "Sen" z 1968 roku [LINK DO AUKCJI],
- drzeworyt sztorcowy Jana Matejki "Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego" z 1876 roku [LINK DO AUKCJI],
- rysunek Stanisława Janowskiego "W koszarach" z 1914 roku [LINK DO AUKCJI].

Zapraszamy do licytacji w szczytnym celu!