Thumbnail
Michał Alfred Godlewski (1838 - 1918)
Michał Alfred Godlewski (1838 - 1918)

Malarz urodzony we Lwowie. Syn Michała Godlewskiego malarza-samouka, który udzielał mu pierwszych lekcji rysunku i malarstwa. Ukończył szkołę realną we Lwowie, a w 1855 roku otrzymał tam posadę asystenta nauczyciela rysunku. W 1858 roku otrzymał stypendium na wyjazd do Wiednia. Do 1861 roku studiował tam w akademii u C. Wurzingera i C. J. Geigera. Kolejny rok spędził prawdopodobnie w Monachium. Od 1862 do 1864 roku kontynuował naukę w Paryżu u E. Signola. Po studiach znów zajął się nauczaniem rysunku, najpierw w Pradze, później w Czerniowicach koło Lwowa. W 1894 roku osiadł na stałe w Wiedniu. Posługiwał się techniką olejną i akwarelą. Najczęściej malował portrety, sceny religijne i rodzajowe oraz pejzaże. Wiele wystawiał zarówno w kraju (Kraków, Lwów) i za granicą (głównie w Wiedniu, Budapeszcie).

Zobacz także: