Thumbnail
Edward Matuszczak (1906 - 1965)
Edward Matuszczak (1906 - 1965)

Polski malarz urodzony w Tymbarku. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Fryderyka Pautscha. W 1934 roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę w pracowni Józefa Pankiewicza. Po ukończeniu studiów nie powrócił do kraju, podróżował po Europie. W 1944 roku przez krótki czas przebywał w Rzymie, gdzie tworzył u boku Józefa Jaremy. Mieszkał i tworzył także w Izraelu. Osiadł we Francji, należał do ugrupowania artystycznego "Realité Nouvelle". Twórczość Edwarda Matuszczaka można podzielić na dwa oddzielne etapy. Pierwszym jest twórczość przed wyjazdem do Paryża, kiedy tworzył polskie pejzaże i sceny rodzajowe z życia wsi. Po ukończeniu uczelni paryskiej jego twórczość zaczęła ewoluować w kierunku abstrakcjonizmowi. Przez cały okres twórczy artysta utrzymywał silne więzi z polskim światem artystycznym i brał udział w wystawach organizowanych w ojczyźnie. Poza malarstwem Edward Matuszczak eksperymentował również z rzeźbą.

Zobacz także:
9151?size=medium