Thumbnail
Krystyna Wróblewska (1904 - 1994)
Krystyna Wróblewska (1904 - 1994)

Wileńsko-krakowska graficzka, żona rektora Uniwersytetu Wileńskiego, Bronisława Wróblewskiego, matka Jerzego i Andrzeja. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, na którym kształciła się pod kierunkiem m.in. Ludomira Sleńdzińskiego i Jerzego Hoppena (dyplom w 1937 roku). Należała do Grupy Wileńskiej. Członek PAN oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Po 1945 roku związana z Krakowem, podejmując tam aktywną działalność artystyczno-pedagogiczną; m.in. jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz przewodnicząca ugrupowania Dziewięciu Grafików (1947-1960). Droga twórcza artystki związana była głównie z tradycjami: klasycyzmu, realizmu i ekspresjonizmu oraz techniką drzeworytu. Zasłynęła także ekslibrisami wystawianymi na całym świecie.

Zobacz także: