Thumbnail
Kazimierz Pochwalski (1855 - 1940)
Kazimierz Pochwalski (1855 - 1940)

Malarz-portrecista urodzony w Krakowie. W latach 1871-1879 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Jana Matejki, od 1878 roku kształcił się za granicą w Akademii Monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza, a następnie kontynuował naukę w Wiedniu, Rzymie i Paryżu. W 1885 roku powrócił do Krakowa. Wiele podróżował - wraz z H, Sienkiewiczem i A. Zaleskim odbył podróż do Konstantynopola, do Grecji i Włoch, na zaproszenie A. Potockiego udał się do Egiptu. W początkowym okresie swej twórczości pod wpływem malarstwa monachijskiego malował studia i sceny rodzajowe, dość szybko ujawnił się w nim wybitny talent portrecisty. Sukces na wystawach i liczne zamówienia sprawiły, że zaczął malować prawie wyłącznie portrety. Malował portrety wybitnych uczonych,  przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa, wojskowych, członków rodziny cesarskiej. Poza malarstwem sztalugowym stworzył także dekoracje ścienne dla kościoła Klarysek we Lwowie i gmachu Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie. W 1893 roku objął katedrę malarstwa w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych i wraz z rodziną przeniósł się do Wiednia. Wystawiał wiele zarówno w kraju jak i za granicą (Wiedeń, Paryż, Rzym, Florencja, Berlin). Po I wojnie światowej powrócił do Polski, do Krakowa. Jego prace znajdują się w wielu polskich muzeach m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Łańcucie, we Lwowie.

Zobacz także: