Thumbnail
Leon Płoszay (1902 - 1993)
Leon Płoszay (1902 - 1993)

Malarz i grafik związany z Włocławkiem. Kształcił się w Poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w pracowni prof. Jana Wronieckiego. W latach 1935-1939 przebywał w Paryżu, gdzie m.in. studiował pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Przed wojną pracował jako projektant w Zakładach Graficznych w Poznaniu i we Włocławku. W czasie II wojny światowej był wysiedlony na Kielecczyznę (Małogoszcz), w 1945 roku wrócił do rodzinnego miasta. Organizował, a następnie aktywnie uczestniczył w działaniach Grupy Kujawskiej, brał udział w licznych wystawach zbiorowych w całym kraju.

Zobacz także:
7094?size=medium 7093?size=medium