Thumbnail
Roman Sielski (1903 - 1990)
Roman Sielski (1903 - 1990)

Malarz polsko-ukraiński. Studiował w ASP i w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie w latach 1920-1922, następnie w ASP w Krakowie u Józefa Mehoffera (lata 1922-1924) i w Oddziale Paryskim tej uczelni w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza (lata 1925-1926). W latach 1928-1929 i 1937 ponownie przebywał we Francji. W latach 1929-1935 był członkiem i pierwszym prezesem awangardowego Zrzeszenia Artystów Plastyków "artes" we Lwowie. W tym okresie, podobnie jak inni członkowie ugrupowania, przejawiał fascynację najnowszymi kierunkami w sztuce światowej, przede wszystkim surrealizmem, ale także zdobyczami formalnymi kubizmu, dadaizmu itp. W malowanych wtedy kompozycjach, głównie pejzażowych, stosował uproszczone, syntetyczne formy, dodatkowo podkreślone konturem lub fakturą. Po rozpadzie grupy "artes" ok. 1936 roku przeszedł ewolucję w kierunku koloryzmu. Po 1945 roku pozostał we Lwowie i od 1947 roku kierował katedrą malarstwa w Lwowskim Instytucie Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej.

Zobacz także: