Thumbnail
Józef Proszowski (1904 - 1961)
Józef Proszowski (1904 - 1961)

Polski rzeźbiarz i medalier urodzony w Częstochowie. Po ukończeniu w 1925 roku gimnazjum w Częstochowie wyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studnia w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Breyera. Przyłączył się do spółdzielni rzeźbiarskiej "Forma" i po ukończeniu nauki osiadł na stałe w stolicy. Pierwszym dużym projektem rzeźbiarskim był realizowany wspólnie z Ryszardem Krzysztofowiczem pomnik Bitwy pod Grunwaldem w Uzdowie, kolejnymi realizacjami były pomniki w Kaliszu i Gdyni. Otrzymał I nagrodę za projekt pomnika Józefa Piłsudskiego w Tarnopolu, w 1937 roku uczestniczył w Pierwszym Ogólnopolskim Salonie Rzeźby, gdzie wystawił pięć rzeźb z gipsu. W tym samym roku otrzymał III nagrodę za projekt pomnika Józefa Piłsudskiego w Katowicach oraz IV nagrodę za projekt pomnika nagrobnego Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera na Oksywiu w Gdyni. Podczas okupacji kontynuował prace rzeźbiarskie, zaś po upadku powstania warszawskiego został uwięziony w obozie jenieckim koło Wrocławia. W 1947 roku uczestniczył w konkursie na pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny oraz pomnik Tadeusza Kościuszki w Łodzi, w 1951 roku otrzymał wyróżnienie za projekt pomnika Fryderyka Chopina, otrzymał stypendium Rady Ministrów. Pierwsza połowa lat 50. XX wieku to prace Józefa Proszowskiego nad popiersiami Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika, w 1956 roku jego prace uczestniczyły w Międzynarodowej Wystawie Rzeźby i Grafiki w Cararze we Włoszech, gdzie otrzymał wyróżnienie. W 1957 roku wziął udział w wystawie Rzeźba Warszawska.

Zobacz także:
6778?size=medium