Thumbnail
Stasys Eidrigevicius (1949 - )
Stasys Eidrigevicius (1949 - )

Grafik i malarz pochodzenia litewskiego, od 1980 roku mieszkający w Polsce. Jest czynny w wielu dziedzinach sztuki: projektuje plakaty, ilustruje książki, maluje obrazy, tworzy scenografię, fotografuje, urządza performance, jest współpracownikiem tygodnika "Polityka". Uczył się w szkole rzemiosł artystycznych w Kownie i w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie, który ukończył w 1973 roku. Debiutował w 1970 roku w Wilnie, prezentując wystawę malarstwa i ekslibrisów. W 1979 roku po raz pierwszy wystawiał w Warszawie. Od 1980 roku mieszka i tworzy w Polsce. W 1981 roku wstąpił do ZPAP, jest też członkiem międzynarodowych zrzeszeń artystów IAA i AIAP. Początkowo dał się poznać jako twórca ekslibrisów i miniatur graficznych, wykonywanych z niezwykłą precyzją w technikach metalowych. Dziedziną, w której zasłynął najbardziej, jest plakat. Podobnie jak artyści „polskiej szkoły plakatu” lat 50. i 60. Eidrigevicius tworzy w wypracowanej przez siebie stylistyce, która dominuje nad funkcjonalną stroną projektowanych przezeń plakatów. Powtarzającym się motywem jego prac jest głowa, na której artysta dokonuje wielorakich zabiegów artystycznych, głównie deformacji. Zajmuje się też ilustracją książkową, rysunkiem i malarstwem i formami rzeźbiarskimi.

Zobacz także: