Thumbnail
Zbigniew Kowalewski (1914 - 2000)
Zbigniew Kowalewski (1914 - 2000)

Polski malarz. Studia ukończył w ASP w Krakowie. Pracę pedagogiczną w krakowskiej ASP rozpoczął jako asystent u A. Marczyńskiego i A. Jurkiewicza. Od 1967-1980 roku prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i za granicą. Uprawiał malarstwo o delikatnej kolorystyce, na pograniczu abstrakcji i figuracji.

Zobacz także: