Thumbnail
Christo Stefanoff (1898 - 1966)
Christo Stefanoff (1898 - 1966)

Bułgarski malarz. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Sofii pod kierunkiem czeskiego malarza Iwana Markowiczka. Za namalowanie panoramy „Stara Zagora”, sofijska akademia przy poparciu cara Borys III, przyznała malarzowi tytuł profesora. Następnie artysta odbył podróż do Wiednia i Budapesztu, gdzie zaangażował się do malowania w studiu słynnego Filipa Laslo, węgierskiego artysty portretującego europejskie osobistości królewskie. Po tym krótkim  doświadczeniu Stefanoff odbył podróże po krajach Europy, Afryki Północnej i Azji Mniejszej. Podczas podróży do Włoch powstały również portrety wielu znanych osobistości ówczesnego świata, miedzy innymi portret premiera Włoch, Benito Mussoliniego. Na początku lat trzydziestych artysta  wyjechał ze swoją wystawą do Stanów Zjednoczonych. Podczas tej podróży, zawarł wiele znajomości, miedzy innymi z gwiazdami Hollywood - Gretą Garbo i Conradem Veidtem. W 1934 roku Stefanoff przyjechał do Polski. Wystawę swoich prac prezentował w Katowicach, Łodzi i Warszawie. Polska zachwyciła go pięknem krajobrazu oraz urzekła historią. Tu ożenił się z Ireną Pludowską w 1937 roku i osiadł. Współcześni krytycy, określają jego naturalistyczne malarstwo jako dojrzałe, lecz typowe i klasyczne. Specyficzne nakładanie na płótno farby, grubymi impastami za pomocą szpachli lub noża, tworzyło grubą fakturę i wzmacniało wrażenia światłocieniowe. Wojna zastała go w Polsce. Skomplikowane i tragiczne wojenne wydarzenia, które przechodził wraz z żoną, w końcu rzuciły artystę do Bredy, gdzie w 1946 roku zorganizował swoją pierwszą powojenną wystawę. Już nigdy później nie powrócił do Polski. Po wielu udanych wystawach w Holandii, los skierował go w 1952 roku do Kanady. W swojej twórczości jeszcze przez wiele lat powracał do tematyki polskiej i tematu wojny. Umarł w 1966 roku po rozległym udarze mózgu.

Zobacz także: