Thumbnail
Szymon Müller (1885 - 1942)
Szymon Müller (1885 - 1942)

malarz żydowskiego pochodzenia, urodzony w Krakowie. Uczył się w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, w latach 1905-1916 studiował w krakowskiej ASP u Józefa Unierzyskiego, Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza. Studia uzupełniał w Paryżu. Swoje prace wystawiał od 1913 roku. W 1927 roku został członkiem Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg", z którym wiele wystawiał  w latach 20. i 30. Brał także udział w żydowskich wystawach sztuki m.in. w Warszawie i Krakowie. Był związany ze Zrzeszeniem Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy, gdzie pełnił funkcję skarbnika, a w 1936 roku zastępcy prezesa. Malował pejzaże, martwe natury, sceny rodzajowe, portrety, widoki krakowskich i kazimierskich zaułków i podwórek. Posługiwał się akwarelami, tworzył również kompozycje olejne. Artysta był niesłyszący i ułomny. Zginął w obozie koncentracyjnym, do którego prawdopodobnie został wywieziony w 1942 roku lub w getcie krakowskim.

Zobacz także: