Thumbnail
Johann Geyer (1807 - 1875)
Johann Geyer (1807 - 1875)

Niemiecki malarz historyczny urodzony i działający w Augsburgu. Od 1826 roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium pod kierunkiem Clemensa von Zimmermann. W 1830 roku odbył podróże artystyczne po Belgii i Francji. W 1833 roku został mianowany profesorem na Politechnice w Augsburgu. W 1836 roku otrzymał nagrodę na wystawie przemysłowej w Monachium. W 1865 roku porzucił pracę jako profesor. Tworzył głównie realistycznie malowane, sceny historyczne i rodzajowe. Większość jego obrazów jest obecnie własnością kolekcji miejskiej miasta Augsburg. 

Zobacz także:
5412?size=medium