Thumbnail
Alfred Hindorf (1824 - 1892)
Alfred Hindorf (1824 - 1892)

Niemiecki malarz. Był oficerem armii pruskiej. Od 1863 roku mieszkał i pracował na Zamku Hohenzollernów, od 1877 roku osiadł w Charlottenburgu. Jego twórczość obejmuje w większości realistyczne malarstwo pejzażowe, głównie w technice olejnej i akwareli. Tworzył także rysunki i akwarele o tematyce historycznej i batalistycznej, które wydawane były w technikach graficznych jako cykle wojenne. Zajmował się także ilustracją książkową. Odbitka z jego pracy przedstawiająca zamek w Książu znajduje się w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Zobacz także: