Thumbnail
Walter Spitzer (1927 - )
Walter Spitzer (1927 - )
Malarz pochodzenia żydowskiego urodzony w polskim Cieszynie. Pierwsze rysunki zaczął tworzyć przebywając w obozie koncentracyjnym w Buchenwald jako 17-letni młodzieniec. Po II wojnie światowej osiadł we Francji, gdzie zaczął studia w École des Beaux Arts w Paryżu. Zajmował się malarstwem i grafiką. Znane są jego cykle prac przedstawiające ofiary holokaustu oraz inspirowane dziełami Sartre'a, Montherlanta i Kazantzakisa. Szeroko zajmował się tematem okrucieństw wojny i samego człowieczeństwa, ilustrując powieści francuskiego pisarza Andre Malraux’s.

Zobacz także:
6365?size=medium