Thumbnail
Józef Rapacki (1871 - 1929)
Józef Rapacki (1871 - 1929)

Malarz i grafik pochodzący z Warszawy. Syn pisarza i artysty dramatycznego,Wincentego Rapackiego. Rozpoczął naukę malarstwa w Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona w Warszawie. W 1887 roku wstąpił do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie studiował pod kierunkiem Floriana Cynka, Feliksa Szynalewskiego i Izydora Jabłońskiego. Po kilkunastu miesiącach przeniósł się do Monachium, gdzie przez dwa lata pobierał nauki w prywatnym atelier Conrada Fehra. Po zakończeniu nauki powrócił do Warszawy, skąd przeniósł się do Krakowa około 1900 roku. Z powodu choroby płuc polecono mu zamieszkać we wsi Olszance koło Żyrardowa, gdzie osiadł w 1907 roku wraz z żoną i mieszkał do końca życia.
Rapacki wiele wystawiał już od około 1888 roku, m.in. w Warszawie w Salonie Krywulta i Zachęcie, w Krakowie w TPSP i za granicą. Był członkiem grupy "Pro Arte". Od początku swojej twórczości skupiał się głównie na malarstwie pejzażowym,sięgając po realistyczne środki, nieraz secesyjną linię. Okres od kiedy zamieszkał w Olszance był bardzo płodny mazowieckie pejzaże, a nawet całe ich cykle. Drugorzędną rolę w jego malarstwie odgrywał portret. Tworzył także grafiki z widokami miast i typów warszawskich.

Zobacz także:
10336?size=medium