Thumbnail
Wiktor Poraj - Chlebowski (1877 - 1943)
Wiktor Poraj - Chlebowski (1877 - 1943)
Pochodzący z Krakowa malarz - orientalista, bratanek jednego z najsłynniejszych polskich orientalistów - Stanisława Chlebowskiego herbu Poraj (1835-1884). Główną część jego dorobku stanowią obrazy o tematyce orientalnej i sceny rodzajowe z Turcji i Egiptu. Wystawiał m.in. w Bydgoszczy (okrężna wystawa w Muzeum Miejskim w 1926), w Krakowie (1927, 1931, 1932 i 1939) na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929, na wystawie sztuki religijnej w Katowicach w 1931, w Lublinie w 1931, w 1932 w wystawie bieżącej w Pałacu Sztuki w Krakowie, oraz w Warszawie w 1936. W 1929 w Krakowskim Domu Artystów miała miejsce zbiorowa wystawa pod nazwą Panorama Wschodu. Prace artysty znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Zobacz także:
8131?size=medium