Thumbnail
Stanisław Wałach (1919 - 1983)
Stanisław Wałach (1919 - 1983)

Krakowski artysta, urodzony w Kurdwanowie. Początkowo uczył się w Krakowie w prywatnej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem A. Terleckiego w latach 1931-1932. W kolejnych latach kształcił się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego oraz w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej. W 1938 roku rozpoczął studia w krakowskiej ASP. Po II wojnie światowej kontynuował przerwaną naukę uzyskując w 1947 roku dyplom w pracowni J. Fedkowicza. Znany jest jako malarz obrazów kosmologicznych. Oprócz obrazów sztalugowych tworzył monumentalne malowidła świeckie i religijne, zajmował się rysunkiem i grafiką. Początkowo tworzył dzieła realistyczne, w okresie powojennym wszedł w nurt socrealizmu, a w końcu ukształtował swój własny styl zbliżony do abstrakcji geometrycznej z mocnymi efektami fakturowymi.

Zobacz także: