Thumbnail
Jan Kanty Gumowski (1883 - 1946)
Jan Kanty Gumowski (1883 - 1946)
Malarz, rysownik i grafik pochodzący z Krościenka. Początkowo uczył się budownictwa w krakowskiej szkole przemysłowej, a w latach 1902-1909 studiował w ASP tamże m.in. u J. Mehoffera i K. Laszczki. Dzięki stypendium Czartoryskich miał okazję odbywać studia zagraniczne we Florencji (1911-1912) oraz w Monachium i Paryżu (1913-1914). Podczas I wojny światowej Gumowski walczył w I Brygadzie Legionów. Później zamieszkał na stale w Krakowie, gdzie w czasie II wojny światowej został zatrzymany i spędził dwa miesiące w obozie w Oświęcimiu w 1942 roku.
Głównymi tematami jego prac były początkowo pejzaże, niekiedy obrazy religijne oraz studia zabytkowej architektury. Na zamówienie Ministerstwa Spraw Wojskowych Gumowski wykonywał studia rekonstrukcyjne Krakowa z 1 poł. XVIII wieku, przedstawiające mury i baszty królewskie. Opracował także rekonstrukcję Warszawy z XVII wieku oraz dawnego Biecza i Tarnowa. Podczas I wojny światowej namalował wiele portretów indywidualnych i całych sztabów pułkowych. Artysta wystawiał swoje prace m.in. w Krakowie od 1910 roku i w Warszawie w TZSP (1910-1914,1917, 1919).
Zobacz także:
6471?size=medium 7805?size=medium 7803?size=medium