6850?size=big
"Alegoria Polski" - Hartmann Schedel (1440 - 1514)
6851?size=big
"Alegoria Polski" - Hartmann Schedel (1440 - 1514)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Alegoria Polski"
Hartmann Schedel (1440 - 1514)
1.200 zł
Grafika

drzeworyt kolorowany akwarelą, 1493 rok, 34 x 25 cm (w świetle passe partout), 140 x 223 mm (wymiar kompozycji). Praca pochodzi z niemieckiej kroniki "Liber Chronicarum" wydanej w 1493 roku w Norymberdze przez Antona Kobergera. Kronika ta zawierała najstarsze graficzne widoki Krakowa i Wrocławia (odbite również w technice drzeworytu).

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
6784?size=medium 3915?size=medium 6136?size=medium 681?size=medium 3169?size=medium